0 (232) 467 67 54 

TR EN

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından iş amaçlarına bağlı olarak aşağıda açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla çıkarılan Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmektedir. sağlamak için tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusunda bulunmuş çalışan adayları dışında kalan ve Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıda sıralanmıştır;

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik video kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, çerez kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yapılması,
Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime ilişkin idari işlemlerin yürütülmesi,
Şirketimizin kullanımında olan lokasyonların fiziki güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkililer veya çalışanlar) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü taraflarla sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gerekliliklerinin ve mali mutabakatın sağlanması,
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Şirketimizin çağrı merkezini arayarak veya web sitemizi kullanarak ve/veya
Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım amacıyla işlenecektir.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

E Bülten Listemize Katılın

Mail adresinizi bırakın, kampanyalardan haberdar olun

Yes, I accept personalized marketing messages to be sent to me by Erkunt Toz Boya via e-mail, telephone, SMS and e-mail. I also agree to my personal data being shared with third-party networks and used for personalized advertising on third-party websites and social media platforms. I can withdraw my consent at any time. I confirm that I am 18 years of age or over 18 years of age. You can find detailed information on the subject in our Clarification Text.